Algemene voorwaarden LN-Academie

Door het inschrijf-formulier te onderteken, gaat de Deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Deelnemer geeft hiermee zijn woord te zullen voldoen aan de door LN-Academie, hierna te noemen “Opdrachtgever”, gestelde eisen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van de LN-Academie.

Inschrijven:

Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur van de Opdrachtgever voor de betaling van de des betreffende Jaaropleiding, Cursus, of Workshop. Het inschrijfformulier dient ondertekend per mail geretourneerd te worden. Zodra het inschrijfformulier ondertekend retour is, ontvangt de Deelnemer een bevestiging voor deelname aan de desbetreffende Jaaropleiding, Cursus of Workshop. Twee maanden voor aanvang van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop wordt het totaalbedrag (of deelbetaling) gefactureerd aan de Deelnemer. Deze factuur dient voor aanvang overgemaakt te zijn op de rekening van de Opdrachtgever.

Gespreid betalen:

De Jaaropleiding biedt de mogelijkheid van gespreid betalen. Indien de Deelnemer kiest voor gespreide betaling, zal dit plaatsvinden in 6 termijnen. De deelfacturen dienen binnen de betalingstermijn voldaan te zijn. Blijft de Deelnemer hierbij in gebreke, heeft Opdrachtgever het recht de Deelnemer te schorsen tot de betaling(en) zijn voldaan. Bij gespreide betaling betreffende de Jaaropleiding, geldt de aanbetaling als eerste deelfactuur.

Annuleren:

Tot twee maanden voor aanvang van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop heeft de deelnemer het recht de cursus te annuleren, waarbij er 50 euro administratiekosten in rekening gebracht zullen worden. Indien er op korteretermijn dan een maand wordt opgezegd, zal er 20% incl. BTW van het totale bedrag (van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop) in rekening worden gebracht. Het resterende bedrag (indien de cursus volledig betaald is), wordt teruggestort aan de deelnemer.

Deelname aan de Jaaropleiding, Cursus of Workshop is geheel op eigen risico.

Algemene voorwaarden

Doe je mee met de cursus?