Algemene voorwaarden LN-Academie

Door op de site de Algemene Voorwaarden aan te vinken geeft de Deelnemer de LN-Academie, hierna te noemen “Opdrachtgever”, zijn woord te voldoen aan de gestelde eisen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van de LN-Academie.

Inschrijven:

Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur van de Opdrachtgever voor een aanbetaling van de des betreffende Jaaropleiding (€ 280,-), Cursus (€ 50,-) of Workshop (€ 25,-) en een printversie van de Algemene Voorwaarden die ondertekent in de meegezonden retourenveloppe teruggestuurd dienen te worden.  Zodra deze factuur is voldaan en de Algemene Voorwaarden ondertekent door Deelnemer retour zijn, ontvangt de Deelnemer een bevestiging voor deelname aan de desbetreffende Jaaropleiding, Cursus of Workshop. Twee maanden voor aanvang van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop wordt het totaalbedrag minus de aanbetaling gefactureerd aan de Deelnemer. Deze factuur dient voor aanvang overgemaakt te zijn op de rekening van de Opdrachtgever.

 Gespreid betalen:

De Jaaropleiding biedt de mogelijkheid van gespreide betaling. Indien de Deelnemer kiest voor gespreide betaling, zal dit plaatsvinden in 6 termijnen. De deelfacturen dienen binnen de betalingstermijn voldaan te zijn. Blijft de Deelnemer hierbij in gebreke, heeft Opdrachtgever het recht de Deelnemer te schorsen tot de betaling(en) zijn voldaan. Bij gespreide betaling betreffende de Jaaropleiding, geldt de aanbetaling als eerste deelfactuur.

 Annuleren:

Tot twee maanden voor aanvang van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop heeft de deelnemer het recht de cursus te annuleren, 50% van de aanbetaling wordt dan teruggestort. Indien er op kortere termijn dan een maand wordt opgezegd, zal er 20% van het totale bedrag (van de Jaaropleiding, Cursus of Workshop) in rekening worden gebracht. Het resterende bedrag (indien de cursus volledig betaald is), wordt minus het inschrijfgeld teruggestort aan de deelnemer.

 

Deelname aan de Jaaropleiding, Cursus of Workshop is geheel op eigen risico.

Algemene voorwaarden

Doe je mee met de cursus?

Leeuwerikstraat 4
7587 BA De Lutte
Enschede

T (06) 81 08 76 07
E