Privacyverklaring Luna Nueva

PRIVACYVERKLARING LUNA NUEVA, DE PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE DIERGEZONDHEID.

LUNA NUEVA kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van LUNA NUEVA en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan LUNA NUEVA verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier op de site van LUNA NUEVA verwerkt:

  1. Voor- achternaam
  2. e-mailadres
  3. telefoonnummer

WAAROM LUNA NUEVA DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

LUNA NUEVA verwerkt uw persoonsgegevens  om contact met u op te kunnen nemen als daar om verzoekt. Daarnaast kan LUNA NUEVA  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor een opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

LUNA NUEVA bewaart uw persoonsgegevens  niet langer dan strikt nodig is  om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

LUNA NUEVA verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden in dien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITE BEZOEK

LUNA NUEVA gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar LUNA NUEVA. LUNA NUEVA zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

LUNA NUEVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LUNA NUEVA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens veilig gesteld zijn.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goe beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LUNA NUEVA verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op!

Algemene voorwaarden

Doe je mee met de cursus?